Friday, January 29, 2016

Sampai Bila.

Kalau mahu ditarik, kenapa perlu di beri?
Kalau mahu dihancurkan, kenapa mesti begini?
Sampai bila keadaan ini akan berpanjangan?
Hati yang kosong diisi dan dihias,
Baru seketika kemudian ditarik pintas.

1 comment:

Yun Sing said...

Sampai bila ini akan berterusan? Hehe..